logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

177

Pierwsza pomoc przedmedyczna

planowana data rozpoczęcia: grudzień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

108

Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

120

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

57

Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna - nowoczesne metody pracy

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania - elementy terapii ręki

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

145

Dyscyplina w klasie

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.