logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

177

Pierwsza pomoc przedmedyczna

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

57

Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

145

Dyscyplina w klasie

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna - nowoczesne metody pracy

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

108

Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

28

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

120

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

50

Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin i WODN Kursor ul. Narutowicza 62 Lublin

Szkolenie dwudniowe 15.02 od 9:00 do 13:30. i 18.02 od 15:00 do 19;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

29

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania - elementy terapii ręki

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

72

Metody wspierające opanowanie umiejętności czytania i pisania przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

111

Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole - organizacja procesu kształcenia

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.