WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe


Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

data rozpoczęcia: (sobota)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

136

RODO w szkole

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 11:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

135

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w kontynuowaniu reformy oświaty i w aspekcie zmian w zasadach jej finansowania oraz zmian w ustawie Karta Nauczyciela wg stanu na 1 stycznia 2018 r. i 1 września 2018 r.

data rozpoczęcia: (piątek)

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

86

Uczeń z Zespołem Aspergera, wysoko funkcjonujący uczeń z autyzmem (HFA) w klasie i społeczności szkolnej

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

„Wiosennie i świątecznie” – sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

data rozpoczęcia: 17.03.2018 r. kurs odwołany

ZMIANA TERMINU!!!!!

kurs został odwołany

76

Doradztwo zawodowe w szkole – potrzeba czasu czy przykry obowiązek?

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

44

Metoda projektów w pracy z uczniami

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

31

Nauka łatwa i przyjemna – jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces?

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Ocenienie kształtujące – III, IV i V strategia

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

87

Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

„Zdolne, ale rozkojarzone” – wspomaganie rozwoju dziecka poprzez trening umiejętności wykonawczych

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

21

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

125

Budowanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

Kurs składa się z dwóch spotkań: 17.04.2018 oraz 24.04.2018 godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Diagnoza funkcjonowania ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach kształcenia, jako podstawa do konstruowania IPET-u

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

94

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

32

Jak zorganizować lekcję odwróconą?

data rozpoczęcia: 19.02 (poniedziałek), godz. 15:00

ZMIANA TERMINU!!!!!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

38

Jak motywować uczniów do nauki?

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

93

Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.