logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

planowana data rozpoczęcia: październik 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

planowana data rozpoczęcia: październik 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

170

SARS-CoV-2/COVID-19 – zasady postępowania i działania celowe zmniejszające zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się; co robić, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii?

planowana data rozpoczęcia: październik 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

8

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

71

Matematyka na poważnie i na wesoło – metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

zmiana miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

52

Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

zmiana miejsca

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

69

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – nowoczesne metody pracy

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

89

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

59

Koncentracja – skuteczny trening skupiania uwagi

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

117

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

96

Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole – organizacja procesu kształcenia

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

62

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

65

Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

44

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Jak motywować uczniów do nauki?

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna – nowoczesne metody pracy

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

76

„Zimowo i świątecznie” – sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów plastycznych w pracy z dziećmi

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

78

Słowo, muzyka, ruch – metoda Carla Orffa

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

81

Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Indywidualnie oraz z grupą – indywidualne nauczanie dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi krok po kroku

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

108

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

126

Tworzenie quizów, testów, ankiet i mierników za pomocą programów internetowych

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

134

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

138

Skuteczne metody wychowawcze

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

141

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

9

Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

82

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

110

Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

planowana data rozpoczęcia: listopad 2020 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

zmiana terminu

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.