WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018 Materiały dla słuchaczy

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 9:00

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

25

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

92

Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

108

Gry i zabawy wprowadzające w świat programowania

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14;30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Zabawy, które pomagają dzieciom w różnych czynnościach - czyli jak urozmaicić zajęcia z najmłodszymi uczniami

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

84

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

Trening kreatywności

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

114

PREZI - tworzenie profesjonalnych prezentacji

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

KURS TRWA 12 GODZIN DYDAKTYCZNYCH SĄ DWA SPOTKANIA PO 6 GODZIN 23 I 30 STYCZNIA

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

data rozpoczęcia: (środa), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

143

Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej

data rozpoczęcia: 11.12 (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

95

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.