logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: kurs stacjonarny, WODN Kursor Lublin, Narutowicza 62

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

83

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

156

Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania na godzinie wychowawczej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

54

Trening koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych metod: biofeedbacku i mindfulness

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

136

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.45

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

35

Biblioteka na miarę iGen – marketing i promocja w bibliotece

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

69

Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.45

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

31

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.45

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Neurodydaktyka czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platfarmie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Przedszkole/szkoła w terenie. Outdoor edukacja

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.45

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

12

Jak wzrosną moje edukacyjne akcje, gdy wprowadzę innowację?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

16

Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

25

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

109

Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

128

Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

143

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci Internet

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

144

Wychowanie i profilaktyka w szkole czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

„Wiosna i Wielkanoc” w działalności plastyczno-technicznej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

86

Ocenianie kształtujące w praktyce

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

92

Indywidualnie oraz z grupą – indywidualne nauczanie dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi „krok po kroku”

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

145

Trening skutecznego wychowania

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

147

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

170

Zdrowy kręgosłup

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

29

„Znaleźć złoty środek” czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.