logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

kurs odwołany

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

33

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

40

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

99

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Ocenianie kształtujące w praktyce

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.45

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

34

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg przepisów obowiązujących od 2018 r.

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

168

Biblioteka na miarę iGen – marketing i promocja w bibliotece

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej? – z poradnika praktyka

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 18.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

63

Zaburzenia koncentracji uwagi

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

77

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 18.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.