logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

miejsce: WODN Kursor Lublin, Narutowicza 62

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

25

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

zmiana terminu z 16.09 na 21.09

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

63

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniajacej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

7

Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

105

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

48

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

107

Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

30

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

106

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

72

Bank pomysłów na wspólną zabawę czyli inspiracje utworem muzycznym na zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

81

„Jesienne zabawy plastyczne i nie tylko…” – warsztaty plastyczno-techniczne

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

156

Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania na godzinie wychowawczej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

159

Skuteczna komunikacja z rodzicami – 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

165

Pokoleniowa różnorodność czyli uczniowie, nauczyciele i rodzice razem

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

171

Jak kształtować postawy prozdrowotne uczniów?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

39

Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

54

Trening koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych metod: biofeedbacku i mindfulness

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

miejsce: WODN Kursor Lublin, Narutowicza 62

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

31

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

164

Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

19

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Przedszkole/szkoła w terenie. Outdoor edukacja

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Moje lekcje nie muszą być nudne – praca metodą stacji zadaniowych i jednostek wiedzy

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

94

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

33

Metoda czytania sylabowego Małgorzaty Bastek jako ciekawy sposób wprowadzania dzieci w świat czytania

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.