WODN KURSOR

w Lublinie

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

140

Pierwsza pomoc przedmedyczna

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Teatr w przedszkolu - zajęcia teatralne dla najmłodszych

data rozpoczęcia: 11.04 (czwartek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

141

Kształcenie postaw. Wychowanie ku wartościom

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15:00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

49

Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej i w klasach I-III

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 14:30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: maj 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

117

Trudna klasa - jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 14.30

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

93

Metody i techniki relaksacji wykorzystywane w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.