logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Lublin

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

113

Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? – wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami

data rozpoczęcia: 14.04 (środa), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

zmiana godziny i terminu

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

111

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

139

Trening skutecznego wychowania

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

106

Wybrane metody terapii i wspomagania w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

72

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

kurs odwołany

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

kurs sklada się z 2 spotkań: 24.04 oraz 25.04 godzina 9.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

39

Wykorzystanie w edukacji czytelniczej narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

170

SARS-CoV-2/COVID-19 – zasady postępowania i działania celowe zmniejszające zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się; co robić, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

70

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

zmiana terminu

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

162

Warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

122

Projektowanie zadań na lekcje z zastosowaniem Genially

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

43

Jak pomóc uczniom pokonać próg edukacyjny?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Inspiracje wczesnoszkolne – metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

149

Nieznany Świat – nałóg czy rozrywka czyli gdzie są dzieci, gdy tu ich nie ma?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

166

Wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela – paradoks czy rzeczywistość?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

78

Słowo, muzyka, ruch – metoda Carla Orffa

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

89

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

92

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

107

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

110

Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

157

Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

164

Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowaniu relacji

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

28

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

planowana data rozpoczęcia: maj 2021 r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

167

Stres i wypalenie zawodowe (symptomy, metody prewencyjne, sposoby i zasoby)

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.