logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy kwalifikacyjne
1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Adresaci

Zakres treści

  1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie.
  2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
  3. Zagadnienia biomedyczne.
  4. Zagadnienia seksuologiczne.
  5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Organizacja kursu
Kurs jest realizowany w formule _blended learning_ (hybrydowej: łączenie zajęć stacjonarnych z zajęciami w trybie zdalnym synchronicznym, na platformie Zoom) lub zdalnie (w trybie synchronicznym, na platformie Zoom).
Liczba godzin
300 (w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych)
Odpłatność
2000,00 zł

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu