WODN

 • Wojewódzkie granty edukacyjne 2018

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Wojewódzkie granty edukacyjne 2018

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek do udziału w bezpłatnych kursach doskonalących organizowanych w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty:

Grunt to bezpieczeństwo – planowanie działań oraz współpracy rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole zadanie nr 4

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 16 godz.

 • Lublin: 1, 3 i 4 X 2018 r.
 • Lublin: 22, 23 i 30 X 2018 r.
 • Lublin: 6–8 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 3–4 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 17–18 XI 2018 r.
 • Zamość: 9, 17 i 22 X 2018 r.
 • Zamość: 24 i 29 X, 6 XI 2018 r.
 • Chełm: 19, 20, 23 XI 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Świadomy nauczyciel – wybór programu nauczania, konstruowanie programów własnych w świetle podstawy programowej i metodyki nauczania zadanie nr 5

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 16 godz.

 • Lublin: 15, 16, 22 X 2018 r.
 • Lublin: 6–8 XI 2018 r.
 • Lublin: 12–14 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 9–12 X 2018 r.
 • Biała Podlaska: 16–19 X 2018 r.
 • Zamość: 8, 17, 22 X 2018 r.
 • Zamość: 5, 10, 18 X 2018 r.
 • Chełm: 5–7 XI 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia. Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zadanie nr 6

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 24 godz.

 • Lublin: 24, 26 IX, 2, 3 X 2018 r.
 • Lublin: 17, 24, 25, 29 X 2018 r.
 • Lublin: 19, 20, 22, 26 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 29 X, 3, 4 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 7, 10, 11 XI 2018 r.
 • Zamość: 27 IX, 11, 18, 19, 24 X 2018 r.
 • Zamość: 16, 25, 30 X, 8, 14 XI 2018 r.
 • Chełm: 3, 11, 18, 30 X 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej zadanie nr 7

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 24 godz.

 • Lublin: 1, 2, 5, 8 X 2018 r.
 • Lublin: 11, 15, 16, 19 X 2018 r.
 • Lublin: 14, 15, 20, 23 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 10, 11, 17, 18 X 2018 r.
 • Biała Podlaska: 3, 4, 10 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 3, 4, 18 XI 2018 r.
 • Zamość: 26, 29 IX, 2, 6 X 2018 r.
 • Zamość: 11, 15, 23 X, 19 XI 2018 r.
 • Zamość: 30 X, 5, 13, 17 XI 2018 r.
 • Chełm: 17, 27 X, 7, 16 XI 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problemy z samooceną i poczuciem wartości, depresja młodzieńcza, używki) zadanie nr 8

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 24 godz.

 • Lublin: 30 IX, 6, 7 X 2018 r.
 • Lublin: 2, 4, 8, 10 X 2018 r.
 • Lublin: 17, 19, 22, 23 X 2018 r.
 • Lublin: 7, 8, 13, 19 XI 2018 r.
 • Lublin: 15, 19, 20, 21 XI 2018 r.
 • Lublin: 22, 23, 26, 27 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 9, 10, 12, 16 X 2018 r.
 • Biała Podlaska: 17, 19, 23, 30 X 2018 r.
 • Biała Podlaska: 3, 4, 6 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 13, 14, 16, 20 XI 2018 r.
 • Zamość: 17, 24 X, 7, 14 XI 2018 r.
 • Zamość: 26 IX, 1, 6, 9 X 2018 r.
 • Zamość: 8, 22, 27 X, 6 XI 2018 r.
 • Zamość: 6, 29 X, 17, 20 XI 2018 r.
 • Chełm: 18, 25 X, 8, 15 XI 2018 r.
 • Chełm: 2, 10, 16, 23 X 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Przejawy agresji u uczniów na różnych etapach edukacyjnych; diagnoza problemów, skuteczne działanie i zapobieganie zadanie nr 9

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 24 godz.

 • Lublin: 29, 30 IX, 6 X 2018 r.
 • Lublin: 4, 5, 11, 18 X 2018 r.
 • Lublin: 20, 21, 27 X 2018 r.
 • Lublin: 23, 24 X, 4 XI 2018 r.
 • Lublin: 28 X, 3, 10 XI 2018 r.
 • Lublin: 17, 18, 25 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 13, 14, 20 X 2018 r.
 • Biała Podlaska: 21 X, 27 X, 28 X 2018 r.
 • Biała Podlaska: 9–11 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 17, 18, 21 XI 2018 r.
 • Zamość: 27 IX, 4, 10, 16 X 2018 r.
 • Zamość: 16, 19, 25 X, 6 XI 2018 r.
 • Zamość: 7, 13, 16, 20 XI 2018 r.
 • Zamość: 8, 14, 21, 26 XI 2018 r.
 • Chełm: 2, 4, 11, 18 X 2018 r.
 • Chełm: 8, 13, 15, 27 XI 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

W twojej klasie też tak robią? Przemoc relacyjna dzieci i młodzieży; sposoby diagnozowania i rozwiązywania problemów wykluczenia ucznia zadanie nr 10

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Czas trwania: 24 godz.

 • Lublin: 8–11 X 2018 r.
 • Lublin: 17, 25 X, 5, 12 XI 2018 r.
 • Lublin: 3, 24, 25 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 6, 7, 13 X 2018 r.
 • Biała Podlaska: 27, 28 X, 3 XI 2018 r.
 • Biała Podlaska: 13, 17, 18, 20 XI 2018 r.
 • Zamość: 28 IX, 2, 5, 9 X 2018 r.
 • Zamość: 3, 11, 19, 29 X 2018 r.
 • Zamość: 10, 18, 26, 30 X 2018 r.
 • Chełm: 17, 30 X, 21, 23 XI 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs prosimy przesłać (poczta, faks) na adres wybranego oddziału WODN.

Karty zgłoszeń można składać osobiście w siedzibie WODN KURSOR lub jego oddziałach, przesłać faksem, listem lub w formie skanu.

Przy naborze decyduje kolejność zgłoszeń.