logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia e-learningowe

Metoda kształcenia

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie jest realizowane indywidualnie w modelu asynchronicznym – oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa trener, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z trenerem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia itp.

Kurs zostaje uruchomiony po wpłacie przez uczestnika pełnej kwoty za usługę.

Forma zaliczenia: praktyczne ćwiczenia zaliczeniowe.

Po zaliczeniu ćwiczeń praktycznych uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Dostępne szkolenia e-learningowe: