logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia e-learningowe

Metoda kształcenia

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie jest realizowane indywidualnie w modelu asynchronicznym – oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa trener, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z trenerem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia itp.

Kurs zostaje uruchomiony po wpłacie przez uczestnika pełnej kwoty za usługę.

Forma zaliczenia: praktyczne ćwiczenia zaliczeniowe.

Po zaliczeniu ćwiczeń praktycznych uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Dostępne szkolenia e-learningowe:

  1. Quizy, testy online
  2. Tworzenie interaktywnych prezentacji online
  3. Tworzenie testów i ankiet online
  4. Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive
  5. Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle
  6. LearningAps – tworzenie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych
  7. Prowadzenie webinarów oraz wykładów online
  8. Microsoft Teams w praktyce – poziom podstawowy
  9. Microsoft Teams w praktyce – poziom średniozaawansowany
  10. Programowanie w szkole