WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Szkolenia e-learningowe

Metoda kształcenia

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie jest realizowane indywidualnie w modelu asynchronicznym – oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa trener, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z trenerem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia itp.

Kurs zostaje uruchomiony po wpłacie przez uczestnika pełnej kwoty za usługę.

Forma zaliczenia: praktyczne ćwiczenia zaliczeniowe.

Po zaliczeniu ćwiczeń praktycznych uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Lista dostępnych szkoleń e-learningowych

  1. Tworzenie interaktywnych prezentacji online
  2. Tworzenie testów i ankiet online
  3. Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive
  4. Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle
  5. LearningApps – tworzenie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych