WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!

Szkolenia e-learningowe

Metoda kształcenia

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie jest realizowane indywidualnie w modelu asynchronicznym – oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa trener, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z trenerem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia itp.

Kurs zostaje uruchomiony po wpłacie przez uczestnika pełnej kwoty za usługę.

Forma zaliczenia: praktyczne ćwiczenia zaliczeniowe.

Po zaliczeniu ćwiczeń praktycznych uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Lista dostępnych szkoleń e-learningowych

  1. Tworzenie interaktywnych prezentacji online nowość
  2. Tworzenie testów i ankiet online nowość
  3. Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive nowość
  4. Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle nowość
  5. LearningApps – tworzenie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych nowość
  6. Nauczanie programowania w klasach I–III (ScratchJr) nowość
Napis nowość przy nazwie szkolenia oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.