WODN KURSOR

w Białej Podlaskiej

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

data rozpoczęcia: (środa), godz. 17.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

84

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień / maj 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

planowana data rozpoczęcia: kwiecień / maj 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: kwiecień / maj 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.