logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 16.00

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

miejsce: WODN Kursor Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

172

Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2021

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

8

Wsparcie emocjonalne i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2021

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

21

Wizerunek szkoły zależy od Ciebie

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2021

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

23

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

25

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

16

Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

19

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Przedszkole/szkoła w terenie. Outdoor edukacja

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

30

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

44

Jak podzielić się z uczniem odpowiedzialnością za proces uczenia się?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

44

Jak podzielić się z uczniem odpowiedzialnością za proces uczenia się?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

58

Moje lekcje nie muszą być nudne – praca metodą stacji zadaniowych i jednostek wiedzy

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

81

„Jesienne zabawy plastyczne i nie tylko…” – warsztaty plastyczno-techniczne

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

159

Skuteczna komunikacja z rodzicami – 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

171

Jak kształtować postawy prozdrowotne uczniów?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień/październik 2021r.

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.