logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: WODN Kursor Lublin, ul. Narutowicza 62

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

kurs w trybie stacjonarnym

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2022r.

miejsce: ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

tryb nauki stacjonarny/online

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

83

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

156

Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania na godzinie wychowawczej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

54

Trening koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych metod: biofeedbacku i mindfulness

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

136

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.45

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

59

Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: styczeń/luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

111

Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia szkoleń/zajęć zdalnych

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: 09.12.2021 r.

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

25

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2022r.

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

35

Biblioteka na miarę iGen – marketing i promocja w bibliotece

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

69

Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.45

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

31

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.45

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Neurodydaktyka czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Przedszkole/szkoła w terenie. Outdoor edukacja

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.45

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

12

Jak wzrosną moje edukacyjne akcje, gdy wprowadzę innowację?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

16

Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

109

Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

128

Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

143

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci Internet

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

144

Wychowanie i profilaktyka w szkole czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

119

Jak roztropnie korzystać z narzędzi cyfrowych – metody aktywizujące nie tylko w czasie nauki zdalnej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

135

Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne a problemy wieku dojrzewania

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

18

Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

134

„Uczeń świadomym konsumentem” – jak kształtować postawy prośrodowiskowe uczniów?

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

122

Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: luty 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

„Wiosna i Wielkanoc” w działalności plastyczno-technicznej

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: marzec 2022r.

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.