logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

planowana data rozpoczęcia: kwiecień / maj 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

111

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Indywidualnie oraz z grupą – indywidualne nauczanie dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi krok po kroku

planowana data rozpoczęcia: kwiecień / maj 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

157

Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole

planowana data rozpoczęcia: maj 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

79

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

95

Metody terapii specyficznych trudności w nauce uczniów kl. I–III i klas IV–VIII

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

16

Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

170

SARS-CoV-2/COVID-19 – zasady postępowania i działania celowe zmniejszające zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się; co robić, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii?

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

67

Inspiracje wczesnoszkolne – metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

78

Słowo, muzyka, ruch – metoda Carla Orffa

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania – elementy terapii ręki

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

94

Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, możliwości działań terapeutycznych

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

113

Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? – wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami

data rozpoczęcia: 14.04 (środa), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

97

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

data rozpoczęcia: 14.04 (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

142

Uczeń agresywny w szkole – procedury postępowania

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

144

Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

139

Trening skutecznego wychowania

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

106

Wybrane metody terapii i wspomagania w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

85

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

80

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

kurs składa się z 2 spotkań: 24.04. oraz 25.04. godz. 9.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

167

Stres i wypalenie zawodowe (symptomy, metody prewencyjne, sposoby i zasoby)

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

39

Wykorzystanie w edukacji czytelniczej narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.