logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oddział w Białej Podlaskiej poszukuje wykładowców, trenerów, edukatorów do prowadzenia szkoleń i kursów dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych (on-line lub stacjonarnie) o tematyce dotyczącej:

  1. Awansu zawodowego nauczycieli
  2. Dydaktycznych umiejętności nauczycieli
  3. Oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
  4. Edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  5. Nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji
  6. Wychowawczych umiejętności nauczycieli
  7. Umiejętności psychologicznych i interpersonalnych
  8. Zdrowia uczniów i profilaktyki

Zgłoszenia wraz z CV prosimy nadsyłać e-mailem lub pocztą do: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin

21.09.2022


Jeśli nie podano miejsca kursu stacjonarnego, to odbywa się on w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 09.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

zajęcia online odbędą się w dniach 1-2-3.10, 8-9-10.10 oraz zajęcia stacjonarne z egzaminem końcowym w dniu 22.10 w siedzibie Kursora w Lublinie, ul. Narutowicza 62, osoba prowadzaca Adam Balicki/Katarzyna Orzeł

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

91

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12. roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.45

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

162

Awans zawodowy nauczyciela po zmianach

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: 22.09 (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

32

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

33

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

88

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

40

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

99

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

83

Ocenianie kształtujące w praktyce

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.45

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

34

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg przepisów obowiązujących od 2018 r.

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

63

Zaburzenia koncentracji uwagi

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

100

Wspomagać ucznia czy nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)

kurs w trybie online

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

30

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2022

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

77

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2022

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2022

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej? – z poradnika praktyka

kurs w trybie online

planowana data rozpoczęcia: październik 2022

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.