logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

29

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

planowana data rozpoczęcia: luty 2021

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

160

Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

104

Niegrzeczne, niezgrabne czy z zaburzeniami integracji sensorycznej – nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i w szkole

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

Są jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

47

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

Są jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: luty 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Jak motywować uczniów do nauki?

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2021

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

98

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

Są jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

140

Jak uczyć solidarności społecznej – pomysły nie tylko na lekcje

planowana data rozpoczęcia: styczeń 2021

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

Są jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy!

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

72

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

data rozpoczęcia: (poniedziałek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

123

Microsoft Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

68

Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna – nowoczesne metody pracy

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

36

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

38

Podstawy efektywnego czytania, czyli jak czytać szybciej i rozumieć więcej?

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

56

Jak motywować uczniów do nauki?

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

57

Techniki uczenia się i motywowania

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 15.30

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

103

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

data rozpoczęcia: (wtorek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

37

Język polski – poza ławką i schematem oraz z ciekawym tematem

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 16.00

miejsce: Kurs on-line na platformie ZOOM

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.