WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe

kurs języka angielskiego
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

2

Kurs na kierownika wypoczynku

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 16.45

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

data rozpoczęcia: (piątek), godz. 16.45

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

26

Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

planowana data rozpoczęcia: kwiecień - czerwiec 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

48

Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć

planowana data rozpoczęcia: kwiecień - czerwiec 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

61

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

planowana data rozpoczęcia: kwiecień - czerwiec 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

51

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

planowana data rozpoczęcia: kwiecień - czerwiec 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

6

Statuty szkół/placówek i inne akty prawa wewnątrzszkolnego – zmiany w aspekcie reformy systemu oświaty

planowana data rozpoczęcia: kwiecień - czerwiec 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: kwiecień - czerwiec 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

62

Zajęcia twórcze w pracy z dziećmi

planowana data rozpoczęcia: kwiecień - czerwiec 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.