logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

43

Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

71

Czytanie w edukacji i wychowaniu dziecka

data rozpoczęcia: 25.03.2020 r.

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

73

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna - nowoczesne metody pracy

data rozpoczęcia: 25.03.2020 r.

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

75

Matematyka na poważnie i na wesoło - metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

data rozpoczęcia: 25.03.2020 r.

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

86

Zajęcia twórcze w pracy z dzieckiem

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

90

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

94

Animator zabaw dziecięcych - w szkole, w turystyce, na imprezach dla dzieci

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

97

Egzamin ósmoklasisty - formułowanie wniosków i rekomendacji

data rozpoczęcia: 25.03.2020 r.

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

134

Programowanie tekstowe w klasach VI-VIII szkoły podstawowej - Python

data rozpoczęcia: 24.03.2020 r.

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

146

Trudna klasa - jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

data rozpoczęcia: 24.03.2020 r.

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

154

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

planowana data rozpoczęcia: kwiecień 2020

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.