logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Białej Podlaskiej

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

planowana data rozpoczęcia: wrzesień - październik 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

4

Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

planowana data rozpoczęcia: listopad/ grudzień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Kursy doskonalące

26

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: wrzesień - październik 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

26

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

planowana data rozpoczęcia: październik/ listopad 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

planowana data rozpoczęcia: październik/ listopad 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

28

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

planowana data rozpoczęcia: listopad/ grudzień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

29

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

planowana data rozpoczęcia: listopad/ grudzień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

74

Mały matematyk - edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

planowana data rozpoczęcia: listopad/ grudzień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

75

Matematyka na poważnie i na wesoło - metody, ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki

planowana data rozpoczęcia: listopad/ grudzień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

123

Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

planowana data rozpoczęcia: listopad/ grudzień 2019

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.