WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Aktualności WODN KURSOR o. Biała Podlaska

trwa nabór na studia podyplomowe e-learning: nowe szkolenia na odległość
Jeśli nie podano miejsca, to kurs odbywa się w siedzibie WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia

Prowadzimy nabór na wszystkie kursy nadające uprawnienia — serdecznie zapraszamy!

Kursy doskonalące

97

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

data rozpoczęcia: (środa), godz. 15.00

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

24

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

planowana data rozpoczęcia: wrzesień - grudzień 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

25

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

planowana data rozpoczęcia: wrzesień - grudzień 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

27

Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

planowana data rozpoczęcia: wrzesień - grudzień 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

84

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

planowana data rozpoczęcia: październik - grudzień 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

planowana data rozpoczęcia: październik - grudzień 2018

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

91

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

data rozpoczęcia: (czwartek), godz. 15.00

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

101

Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

data rozpoczęcia: (sobota), godz. 13.00

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

informacje i zapisy »

Zobacz też zasady rekrutacji.