logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

BHP okresowe dla pracodawców

Liczba godzin: 16

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


BHP wstępne dla nauczycieli

Liczba godzin: 11

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


BHP okresowe dla nauczycieli

Liczba godzin: 8

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


BHP wstępne dla pracowników obsługi/stanowiska robotnicze

Liczba godzin: 11

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


BHP okresowe dla pracowników obsługi/stanowiska robotnicze

Liczba godzin: 8

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


BHP wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Liczba godzin: 11

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Liczba godzin: 8

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


BHP okresowe dla kadry kierowniczej

Liczba godzin: 16

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze


Zapewniamy

Materiały przydatne przy realizacji szkolenia, serwis kawowy.

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku grup zorganizowanych szkolenie może być realizowane w Państwa placówce.

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »