logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

Program:

Liczba godzin: 32

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: Po zakończonym kursie uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, a po jego zdaniu otrzymają świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające nabycie uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (cena kursu obejmuje egzamin)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »