Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Zamościu

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Szkolenie dla członków służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych

Program:

 • bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne
 • misja służb organizatora imprezy masowej
 • zagadnienia prawne
 • zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 • zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
 • zadania służb organizatora imprezy masowej
 • wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • techniki interwencyjne
 • ćwiczenia praktyczne
 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

Liczba godzin: 24

Wymagania wstępne:

 • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »