logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Szkolenia ADR z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych

– Szkolenie z zakresu podstawowego przewozu materiałów niebezpiecznych ADR

– Szkolenie z zakresu specjalistycznego przewozu materiałów niebezpiecznych ADR w cysternach

Cel

Uzyskanie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz specjalistycznych ADR w cysternach.

Program

Program szkolenia z przewozu materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym obejmuje:

Wykonywanie przewozu towarów niebezpiecznych i innych czynności związanych z tym przewozem:

Program kursu specjalistycznego ADR w zakresie przewozu cystern obejmuje:

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe, fachową kadrę, zaświadczenie o ukończeniu kursu, egzamin oraz – po jego zdaniu – zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy.

Wymagania wstępne

Aby móc uzyskać uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych, kursant musi:

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć ustalany jest z grupą, szkolenia mogą się odbywać w tygodniu, popołudniami lub w weekendy.

Liczba godzin i cena

Szkolenie z zakresu podstawowego przewozu materiałów niebezpiecznych ADR – 24 godz. zajęć – cena 500,00 PLN.

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »