Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Zamościu

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel kursu: uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej; wykształcą umiejętności stosowania metod wspomagania rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa; opanują umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki w pracy opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym

Program:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • a) adaptacja jako rezultat rozwoju
 • b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 • c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 • a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • b) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • e) mechanizmy rozwoju dziecka
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 • d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka-zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • f) wprowadzenie dziecka w kulturę
 • g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 • Kompetencje opiekuna dziecka
 • a) odpowiedzialność prawna opiekuna
 • b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 • c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 • e) emisja głosu
 • Praktyka zawodowa w żłobku lub klubie dziecięcym

Liczba godzin: 280 (w tym 80 godzin praktyk)

Materiały pomocnicze: skrypty tematyczne, propozycje zabaw, scenariusze zajęć, stosowne ustawy i rozporządzenia, materiały opracowane podczas pracy warsztatowej, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, pendrive

Wymagania wstępne:

 • wykształcenie co najmniej średnie

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »