Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Zamościu

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel kursu: uczestnicy zaktualizują wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Program:

  • działania ratownicze - podstawowe zasady bezpieczeństwa
  • zadławienia-sposoby postępowania
  • urazy i opatrywanie ran - pomoc doraźna w typowych przypadkach (krwotoki, złamania, oparzenia, odmrożenia)
  • rozpoznanie i postępowanie ratownicze w stanach nagłych zagrożeń (wstrząs, padaczka, cukrzyca, astma, udar cieplny, utonięcie, porażenia prądem, zatrucia)
  • zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • kolejność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • postępowanie i nadzór nad poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanym oddechem i krążeniem
  • ocena stanu poszkodowanego poprzez badania przedmiotowe osoby poszkodowanej
  • seminarium – praktyczne udzielanie pierwszej pomocy

Liczba godzin: 8

Materiały pomocnicze: notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »