logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Florystyka okolicznościowa – wieńce, wiązanki, dekoracje nagrobne

Cel kursu: uczestnicy będą potrafili samodzielnie wykonywać wieńce, wiązanki oraz różnego rodzaju dekoracje nagrobne

Program:

Liczba godzin: 16

Materiały pomocnicze: notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały niezbędne do realizacji zajęć praktycznych

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »