Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Zamościu

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Opiekun przewozu dzieci i młodzieży

Cel kursu: uczestnicy zapoznają się z zasadami sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich przejazdu środkami lokomocji

Program:

  • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  • organizacja dowozu uczniów
  • zadania, obowiązki odpowiedzialność opiekuna w czasie trwania dowozu uczniów do szkół
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczniów podczas dowozu uczniów do szkół
  • obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika

Liczba godzin: 8

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
  • predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »