Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Zamościu

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Pilarz-drwal

Cel kursu: uczestnicy uzyskają wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskiwaniu drewna, jak również podstawowe wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskiwania drewna oraz o zagrożeniach życia i zdrowia z nim związanych

Program:

 • budowa i praca silników spalinowych dwusuwowych oraz inne silniki
 • budowa pilarki według układów
 • charakterystyka pilarek mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem używanych w leśnictwie
 • paliwa, oleje i smary
 • przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego
 • narzędzia i sprzęt pomocniczy używane do pozyskania drewna
 • technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych
 • ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów
 • technika przerzynki kłód i dłużyc
 • technika okrzesywania drzew ściętych
 • zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy
 • wykorzystanie surowca drzewnego: manipulacja i sortymentacja, wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) oraz kosiarki: budowa i zastosowanie w leśnictwie
 • bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala-operatora pilarki
 • udzielanie pomocy w nagłych wypadkach
 • ćwiczenia z zakresu zakładania rzazów (podcinających, ścinających i sztyletowych)
 • ścinki, okrzesywania na trenażerach

Liczba godzin: 144

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

 • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »