Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Zamościu

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Kasjer walutowy

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu kasjera walutowego

Program:

 • organizacja stanowiska kasjersko-dysponenckiego
 • prawo dewizowe dla kasjerów walutowych „w pigułce”
 • metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych
 • metody identyfikacji walut obcych
 • fałszerskie techniki zastępcze
 • banknoty i monety wybranych państw świata
 • specjalne rozwiązania graficzne
 • zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych
 • rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne
 • waluta europejskiej unii gospodarczej i walutowej – euro
 • europejski system banków centralnych – polityka monetarna
 • zasady wprowadzenia w UGW waluty euro
 • zasady wymiany w Polsce banknotów i monet walut narodowych UGW oraz banknotów i monet euro

Liczba godzin: 8

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

 • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »