Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Zamościu

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu

Szwaczka

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu krawiectwa, materiałoznawstwa, projektowania i modelowania ubrań

Program:

  • wiadomości z zakresu materiałoznawstwa, podstaw projektowania i modelowania oraz organizowania procesów produkcyjnych
  • wykonanie fartuszka gospodarczego
  • konstruowanie i szycie spódnicy podstawowej
  • konstruowanie i modelowanie bluzki podstawowej
  • krojenie żakietu
  • konstruowanie i modelowanie spodni
  • zasady BHP w zawodzie

Liczba godzin: 80

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały do zajęć praktycznych

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »