logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Indywidualne szkolenia dla młodych bezrobotnych

Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie? Zgłoś się do swojego doradcy klienta!

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu sfinansuje:

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (IV)”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Charakterystyka osób, które mogą ubiegać się o skierowanie na ww. szkolenia

Osoby bezrobotne do 30. roku życia, którym ustalono II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Szkolenia będą realizowane w trybie indywidualnym. Należy złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie i uzasadnić celowość szkolenia oraz dołączyć uprawdopodobnienie zatrudnienia.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Sidor i Edyta Zielińska, tel. 84 638 33 61.