Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Lublinie

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Kierowca-operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli gazowych

Program:

  • typy stosowanych wózków jezdniowych
  • budowa wózka jezdniowego
  • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
  • czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • wiadomości z zakresu BHP
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • wymiana butli gazowej
  • praktyczna nauka jazdy

Liczba godzin: 45

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: 445 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »