logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

Cel szkolenia

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli gazowych.

Program

Program nauczania został zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie.

Liczba godzin

26 (w tym zajęcia praktyczne oraz teoretyczne)

Materiały dydaktyczne

Skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany po zebraniu zgłoszeń osób zainteresowanych.

Certyfikat ukończenia kursu

Cena

390 zł + koszt egzaminu UDT

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »