logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Stylizacja paznokci (II stopień: metoda akrylowa i żelowa)

Cel szkolenia

Dzięki kursowi „Stylizacja paznokci” uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profesjonalnej stylizacji i pielęgnacji paznokci.

Program

Liczba godzin

40 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

Skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały do realizacji zajęć praktycznych.

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany po zebraniu zgłoszeń osób zainteresowanych.

Certyfikat ukończenia kursu

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Cena

990 PLN

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »