logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Księgowy w firmie

Program

Wiadomości teoretyczne (36 godz.)

Umiejętności (20 godz.)

Liczba godzin: 56

Materiały pomocnicze: skrypty tematyczne, propozycje zabaw, scenariusze zajęć, stosowne ustawy i rozporządzenia, materiały opracowane podczas pracy warsztatowej, notatnik, teczka, długopis, pendrive

Certyfikat ukończenia kursu: Zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (DzU z 2011 r. nr 69, poz. 368).

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »