logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Opiekun dzienny

Cel kursu

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą sprawować zawód opiekuna dziennego. Opiekun dzienny to osoba fizyczna, zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, która według ustawy może mieć pod opieką maksymalnie piątkę dzieci. Opiekun dzienny może korzystać z pomocy wolontariuszy.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45 poz. 235 z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka; wykształcą umiejętność rozpoznawania możliwości i potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz kompetencji niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem; program jest przeznaczony dla osób pracujących z bardzo małymi dziećmi (wiek 0-3 lata), mogą z niego korzystać również rodzice i opiekunowie, którzy chcą kontynuować w domu proces wychowawczy, jeśli pragną, aby w przyszłości ich dzieci łatwiej adaptowały się w przedszkolu.

Program

 1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  1. aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
  2. źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
  3. mechanizmy rozwoju dziecka
 2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  1. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
  2. planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
  3. kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
  4. opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się
  5. zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
  6. wprowadzenie dziecka w kulturę
  7. budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiadającymi za rozwój dziecka
 3. Kompetencje opiekuna dziecka
  1. odpowiedzialność prawna opiekuna
  2. podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
  3. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania wstępne

Liczba godzin: 160 (w tym 30 godzin praktyk)

Materiały pomocnicze: skrypty tematyczne, propozycje zabaw, scenariusze zajęć, stosowne ustawy i rozporządzenia, materiały opracowane podczas pracy warsztatowej, notatnik, teczka, długopis, pendrive

Certyfikat ukończenia kursu: Zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (DzU z 2011 r. nr 69, poz. 368).

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »