logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Liczba godzin: 64

Cena: 300 PLN


BHP okresowe dla pracodawców

Liczba godzin: 16

Cena: 100 PLN


BHP wstępne dla nauczycieli

Liczba godzin: 11

Cena: 45 PLN


BHP okresowe dla nauczycieli

Liczba godzin: 8

Cena: 40 PLN


BHP wstępne dla pracowników obsługi/stanowiska robotnicze

Liczba godzin: 11

Cena: 45 PLN


BHP okresowe dla pracowników obsługi/stanowiska robotnicze

Liczba godzin: 8

Cena: 40 PLN


BHP wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Liczba godzin: 11

Cena: 45 PLN


BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Liczba godzin: 8

Cena: 40 PLN


BHP okresowe dla kadry kierowniczej

Liczba godzin: 16

Cena: 100 PLN


Zapewniamy

Materiały przydatne przy realizacji szkolenia, serwis kawowy.

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku grup zorganizowanych szkolenie może być realizowane w Państwa placówce.

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)"

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »