logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Dekoracje świąteczne

Program

Prowadząca warsztaty

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS, na co dzień zajmuje się malarstwem, fotografią, ceramiką, florystyką i innymi odmianami kreacji artystycznej. Na stałe związana z Fundacją Szpilka, gdzie prowadzi warsztaty artystyczne dla kobiet. Propagatorka wszelkich działań artystycznych pomagających w przełamywaniu swoich barier i rozwoju kreatywności.

Liczba godzin

6

Cena szkolenia

150 PLN

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »