Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Lublinie

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Sekretarka—asystentka

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi sekretariatu, pracy administracyjno-biurowej, obsługi urządzeń biurowych i urządzeń peryferyjnych.

Program:

  • zagadnienia z psychologii i socjologii pracy
  • obsługa klienta, kultura pracy
  • organizacja pracy administracyjno-biurowej – sekretariat
  • obsługa urządzeń biurowych
  • korzystanie z urządzeń peryferyjnych
  • elementy prawa i ekonomiki firm

Liczba godzin: 40

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • wykształcenie co najmniej średnie

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: 399 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »