logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Zasady i regulacje w zakresie transportu drogowego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wskazanie najczęściej popełnianych błędów w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe mogących skutkować nałożeniem kary finansowej, a także omówienie odpowiedzialności finansowej przedsiębiorcy i osób zarządzających oraz przepisów wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność za naruszenia kierowców.

Ponadto zostaną omówione zagadnienia mówiące jakie nastąpiły zmiany w zakresie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz przewozu pojazdów nienormatywnych. Przedstawione będą wytyczne Komisji Europejskiej i Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie czasu pracy kierowców.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Program

1. Licencja wspólnotowa a zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

2. Ustawa o transporcie drogowym

3. Wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie do czasu pracy kierowców

4. Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

5. Zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych

Wykładowca

Wieloletni i doświadczony pracownik ITD. Specjalista i wykładowca na licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców. Szkoleniowiec służb kontrolnych, kierowców oraz przedsiębiorców, prowadzący także szkolenia przygotowujące do egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji.

Miejsce szkolenia

Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin.

Cena szkolenia

239,00 zł netto, każda kolejna osoba z firmy: 209,00 zł (szkolenie zwolnione z VAT).

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe, kawę i herbatę, ciastka, obiad.

Zgłoszenia można dokonać przesyłając kartę zgłoszenia:

w terminie do 8 grudnia 2015 r.

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)"

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »