logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Fryzjer z egzaminem czeladniczym

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zawodzie fryzjer, a także przygotuje do egzaminu czeladniczego.

Program

Liczba godzin

100 godzin (w tym zajęcia praktyczne oraz teoretyczne)

Materiały dydaktyczne

Notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, skrypty tematyczne, materiały do zajęć praktycznych

Wymagania wstępne

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany po zebraniu zgłoszeń osób zainteresowanych.

Certyfikat ukończenia kursu

Cena

1299 PLN + koszt egzaminu czeladniczego

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »