Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia dla branży medycznej

Pliki do pobrania

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Fryzjer z egzaminem czeladniczym

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu fryzjerstwa oraz przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Program

Liczba godzin

136 godzin dydaktycznych (zajęcia praktyczne - 88 godz., zajęcia teoretyczne - 48 godz.), realizowanych w ciągu 34 dni roboczych (po 4 godziny dydaktyczne dziennie w godzinach popołudniowych).

Materiały dydaktyczne

Notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, skrypty tematyczne, książka pt. Nowoczesna stylizacja.

Wymagania wstępne

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia.

Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie, wydane na podstawie §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz. 622).

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Cena

1299 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »