Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Lublinie

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel kursu: uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka; wykształcą umiejętność rozpoznawania możliwości i potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz kompetencji niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem; program jest przeznaczony dla osób pracujących z bardzo małymi dziećmi (wiek 0—3 lata), mogą z niego korzystać również rodzice i opiekunowie, którzy chcą kontynuować w domu proces wychowawczy, jeśli pragną, aby w przyszłości ich dzieci łatwiej adaptowały się w przedszkolu

Program:

 • 1) Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • adaptacja jako rezultat rozwoju
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
 • 2) Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • mechanizmy rozwoju dziecka
 • 3) Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka-zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • wprowadzenie dziecka w kulturę
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 • 4) Kompetencje opiekuna dziecka
 • odpowiedzialność prawna opiekuna
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 • emisja głosu
 • 5) Praktyka zawodowa

Liczba godzin: 280 (w tym 80 godzin praktyk)

Materiały pomocnicze: skrypty tematyczne, propozycje zabaw, scenariusze zajęć, stosowne ustawy i rozporządzenia, materiały opracowane podczas pracy warsztatowej, notatnik, teczka, długopis, pendrive

Wymagania wstępne:

 • wykształcenie co najmniej średnie

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: Zaświadczenie na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (DzU z 2011 r. nr 69, poz. 368).

Cena: 1450 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »