Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Lublinie

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel kursu: uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • bezpieczeństwo ratownika – wiedza na temat HIV i AIDS
 • wezwanie pomocy
 • postępowanie w sytuacji utraty przytomności
 • postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania / zadławienia / zatrucia
 • podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • urazy: unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego (m.in. padaczka, cukrzyca, zawał serca, podtopienia, utonięcia, ukąszenia i użądlenia)
 • Podczas warsztatów jest wykorzystywany fantom.

Liczba godzin: 8

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

 • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: 89 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »