Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia dla branży medycznej

Pliki do pobrania

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień

Cel kursu: uczestnicy będą przygotowani do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Program:

Liczba godzin: 28

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny/podręcznik, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: świadectwo potwierdzające pozytywny wynik egzaminu oraz książeczka operatora maszyn drogowych

Cena: 980 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »