logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Obsługa programów księgowych z elementami podstaw księgowości

Obsługa programów księgowych z elementami podstaw księgowości

Cel szkolenia

Kurs księgowości komputerowej ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z urzędami skarbowym i ZUS oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej z wykorzystaniem programów Symfonia oraz Insert.

Program

  1. obsługa programów kadrowo-płacowych
  2. obsługa programów finansowo-księgowych
  3. rachunkowość zarządcza i kontroling
  4. zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne

Kurs księgowość komputerowa jest skierowany do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą z nim związać swój dalszy rozwój zawodowy. Szkolenie kierujemy również do osób, które pracują w innych działach, a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu księgowości.

Liczba godzin

45 godzin dydaktycznych

Organizacja kursu

Zagadnienia teoretyczne są przedstawiane w formie wykładu, jednakże zdecydowana większość tematyki kursu realizowana jest metodą wykładu wprowadzającego z płynnym przejściem do ćwiczeń poszczególnych zagadnień w formie analizy przypadków praktycznych, z zastosowaniem samodzielnych obliczeń w wypełniania dokumentów, w tym w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów księgowych.

Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów z Sieci.

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia.

Certyfikat ukończenia kursu

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Cena

599 PLN

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »