Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia dla branży medycznej

Pliki do pobrania

Galerie Ośrodka Szkolenia Kadr KURSOR o. Lublin

thumbnail Kurs „Florystyka” — kompozycje thumbnail Kurs „Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień” thumbnail Kurs „Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień”