logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla branży medycznej

Fizjoterapeuta wobec roszczeń pacjentów – jak skutecznie odpierać zarzuty?

Liczba godzin: czas szkolenia elastyczny (2,5–4,5 godz.)

Cena: 429 PLN

informacje i zapisy »

Małoletni pacjent – aspekty prawne

Liczba godzin: czas szkolenia elastyczny (2,5–4,5 godz.)

Cena: 429 PLN

informacje i zapisy »

Personel medyczny przed organami wymiaru sprawiedliwości

Liczba godzin: czas szkolenia elastyczny (2,5–4,5 godz.)

Cena: 429 PLN

informacje i zapisy »

Prawa pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego

Liczba godzin: czas szkolenia elastyczny (2,5–4,5 godz.)

Cena: 429 PLN

informacje i zapisy »

Prawa personelu medycznego w sytuacji agresywnych zachowań pacjenta i jego rodziny

Liczba godzin: czas szkolenia elastyczny (2,5–4,5 godz.)

Cena: 429 PLN

informacje i zapisy »

Prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza

Liczba godzin: czas szkolenia elastyczny (2,5–4,5 godz.)

Cena: 429 PLN

informacje i zapisy »

Prawo dla pielęgniarek i położnych po zmianach

Liczba godzin: czas szkolenia elastyczny (2,5–4,5 godz.)

Cena: 429 PLN

informacje i zapisy »