Temat szkolenia

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Najbliższe terminy

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

30

Cena

Biała Podlaska: 300 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności językowych Podczas zajęć kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne do podstawowej komunikacji w języku polskim w różnych sytuacjach życiowych, np. w pracy, sklepie, urzędzie. Uczący się poznają zasady wymowy, akcentowania i intonacji w zakresie pozwalającym na zrozumienie wypowiadanych przez siebie treści. Uczący się nauczą się czytać poprawnie krótkie teksty. Uczący będą bezbłędnie zapisywać poznane podczas kursu słowa i zwroty. W zakresie poprawności gramatycznej uczący się będą w stanie rozpoznać i zastosować poprawne gramatycznie formy językowe. Dodatkowo, uczący się będą w stanie zrozumieć krótkie, proste wiadomości i wypowiedzi, oraz będą w stanie wziąć udział w prostej rozmowie.

Program nauczania​

 • człowiek
 • rodzina
 • czas wolny
 • mieszkania
 • miejsca
 • praca
 • edukacja
 • żywienie
 • zakupy
 • zdrowie
 • transport
 • środowisko naturalne

Wymagania wstępne​

brak

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content