logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy dla instytucji rynku pracy
zrealizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nie trzeba wpisywać całych słów. Minimalna liczba znaków wynosi 3.

ABC przedsiębiorczości

oddział:
Zamość
zleceniodawca:
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
liczba grup:
1
liczba słuchaczy:
rozpoczęcie:
17.04.2012 r.
zakończenie:
30.04.2012 r.

— „Barwy tęczy” — aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

Informacji na temat możliwości skontaktowania się pracodawców z uczestnikami szkolenia udziela wyłącznie instytucja zlecająca szkolenie.