logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy dla instytucji rynku pracy
zrealizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nie trzeba wpisywać całych słów. Minimalna liczba znaków wynosi 3.

Szkolenie komputerowe

oddział:
Zamość
zleceniodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
liczba grup:
1
liczba słuchaczy:
rozpoczęcie:
16.04.2012 r.
zakończenie:
18.05.2012 r.

— „Zielone światło dla aktywności w Gminie Trzebinia” Poddziałanie 7.1.1 PO KL – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Informacji na temat możliwości skontaktowania się pracodawców z uczestnikami szkolenia udziela wyłącznie instytucja zlecająca szkolenie.