logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy dla instytucji rynku pracy
zrealizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nie trzeba wpisywać całych słów. Minimalna liczba znaków wynosi 3.

szukaj w nazwach kursów:

Kucharz z egzaminem czeladniczym

oddział:
zleceniodawca:
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
liczba grup:
1
liczba słuchaczy:
10
rozpoczęcie:
15.05.2019 r.
zakończenie:
11.06.2019 r.

Informacji na temat możliwości skontaktowania się pracodawców z uczestnikami szkolenia udziela wyłącznie instytucja zlecająca szkolenie.