logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli (szkolenie on-line), 23.08.2022 r. (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości