logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Projektowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023. Przykłady organizacji, procedur wyboru wykonawców usług dowozu i finansowania zadania (szkolenie on-line), 01.07.2022 r. (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości