logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Spis z natury środków trwałych w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie (szkolenie on-line), 20.05.2022 r. (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości