logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Finanse i rachunkowość Komend Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w praktyce (szkolenie on-line), 15.10.2021 r. (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości