logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Zadania gmin oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją, dokumentowaniem i kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szczególnym czasie trwania epidemii oraz możliwości zastosowania edukacji administracyjnej wobec niespełniania obowiązku szkolnego i nauki, w tym z uwzględnieniem zmiennych formach kształcenia (szkolenie on-line), 13.10.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości