logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. Problemy, praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo. Zmiany od 13.05.2021 r. (szkolenie on-line), 06.09.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości