logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line), 02.09.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości