logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line), 23.09.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

Termin zapisów na to szkolenie już upłynął! Żeby dowiedzieć się, czy są jeszcze wolne miejsca, prosimy o kontakt pod numerem 81 442 08 09.

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości