logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Użytkowanie wieczyste, VAT, opłata przekształceniowa w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2021r – odmienne od orzeczenia TSUE wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opłat niepodatkowych (szkolenie on-line), 06.09.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości