logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Księgowość i sprawozdawczość zadań zleconych w roku 2021 r. Zadania zlecone w jednostce realizującej zadanie i w organie finansowym (szkolenie on-line), 03.09.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości