logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w ustawie o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line), 17.09.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości