logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty podatków lokalnych, a także udzielanie ulg w zakresie należności cywilnoprawnych w 2021 r. Co dalej, po 30 czerwca 2021 r. z programami pomocowymi dla przedsiębiorców? Najnowsze orzecznictwo (szkolenie on-line), 20.08.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości