logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Finanse publiczne dla przewodniczących rad i sejmików, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków – kompendium wiedzy o finansach publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw (szkolenie on-line), 24.08.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości